Om Naturoppdraget

I Naturoppdraget får barnehagebarn oppleve naturglede i nærmiljøet. Barn og voksne går på tur sammen og utforsker, oppdager, sanser, leker og lager gjennom oppdrag og aktiviteter i nærnaturen.

Det er Kåre Kråke som gir oppdrag til barna. Han er en nysgjerrig og vitebegjærlig fugl som gir barna oppgaver og stiller mange undrende spørsmål.

Kan dere hjelpe Kåre Kråke med å finne svar sammen?

Målgruppen for Naturoppdraget er barnehagebarn 2-6 år. Oppdragene krever ikke store forberedelser verken pedagogisk eller utstyrsmessig. Veiledningen til oppdragene er så enkel at også en vikar skal kunne sette seg inn i opplegget på kort tid. Naturoppdraget dekker mange av områdene i Rammeplan for barnehagen.

Kråke er valgt som maskot i Naturoppdraget da denne smarte fuglen finnes over hele Norge og er kjent for de fleste barnehagebarn. Kåre Kråke er allerede blitt en kjendis hos barnehagene som har vært med til nå.

Kåre Kråke med forstørrelsesglass

Hvordan bli med på Naturoppdraget?

Naturoppdraget består av en rekke tema knyttet til utforsking i nærnaturen, og flere kommer de neste årene.

Hvert tema har ett hovedoppdrag og fire deloppdrag. Dere velger selv hvilket materiale dere ønsker å ta i bruk og i hvilken rekkefølge.

Alle aktivitetene som ligger på nettsiden kan fritt lastes ned og brukes i barnehagen. Hvis din barnehage har lyst til å levere inn rapport til Kåre Kråke og få hyggelige meldinger og gode tips tilbake, så klikker du på «min side» og oppretter din barnehagegruppe. Da får du full oversikt over alle tema og oppdrag, hvilke som er levert inn og hva som gjenstår. Du får også jevnlig påminnelser og oppfølging på e-post fra Kåre Kråke.

Dere kan begynne med oppdragene allerede fra barnehagestart i august. Innlevering til Kåre Kråke kan du gjøre fra 1. september.

Deltakelse er selvsagt gratis.

Trekningspremier og diplom

Vi har en konkurranse hvert barnehageår i årene 2024 – 2027. Alle barnehager som leverer inn minst fem hovedoppdrag i løpet av barnehageåret er med i trekningen av 10 gavekort a kr. 1000,- på Natur- og Fritid. Ved gjennomføring av fem hovedoppdrag får man også anledning til å laste ned et diplom fra Kåre Kråke.

Jeg vil melde på barnehagen min til Naturoppdraget

Kåre Kråke med diplom
Kåre Kråke med forstørrelsesglass

Hvem står bak Naturoppdraget?

Det er Besøkssentre i Norge og Naturfagsenteret som står bak Naturoppdraget.

Besøkssentre i Norge får årlig finansiering over statsbudsjettet for å formidle kunnskap om natur- og kulturmiljø. Det finnes per i dag 41 slike sentre spredt over hele landet.

Naturfagsenteret er et nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, og har blant annet ansvar for ressurssiden for barnehager forskerfrø.no

Besøkssentre i Norge og Naturfagsenteret fikk i 2023 støtte av Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle konseptet og tilby Naturoppdraget til alle Norges barnehager i perioden 2024 – 2027.

Miljødirektoratet støttet prosjektet økonomisk i pilotfasen, og stiller seg fremdeles bak prosjektet.

Det er Besøkssenter våtmark Ilene i Tønsberg som formelt står som prosjekteier.

Lurer du på noe rundt Naturoppdraget?

Kontakt oss gjerne!

Om illustrasjoner og opphavsrett

Illustratør i Naturoppdraget er Bjørn Henrik Stavdahl Johansen fra Naturveilederen. Han har opphavsrett til illustrasjonene. Prosjektet har bruksrett til illustrasjoner og alt annet grafisk materiell som utvikles i Naturoppdraget.

Det er foreløpig kun barnehager som kan melde seg på Naturoppdraget, men aktivitetene kan fritt brukes av privatpersoner og foreninger, dog ikke til kommersielle formål, ei heller manipuleres og benyttes i andre sammenhenger enn Naturoppdraget.

Ta kontakt med styringsgruppa hvis du er i tvil om illustrasjonene eller materiellet kan brukes i andre sammenhenger.

Kåre Kråke med forstørrelsesglass

Styringsgruppe

Styringsgruppe Det er satt sammen en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen utvikler Naturoppdraget og innhenter kompetanse hos de ulike besøkssentrene i Norge, Naturfagsenteret og eksterne leverandører.

Har du innspill eller ideer, ta gjerne kontakt med oss på post@naturoppdraget.no

ProsjektlederBirgit Brosø, Besøkssenter våtmark Ilene
ProsjektmedarbeiderVictoria Gonzalez, Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik
Prosjektkoordinator (Kåre Kråke)Runa Gulliksen, Besøkssenter nasjonalpark Øvre Pasvik
ProsjektmedarbeiderGuri Langholm, Naturfagsenteret
ProsjektmedarbeiderIngrid Eikeland, Naturfagsenteret

Følg oss på Instagram du også

Se hva andre har gjort i Naturoppdraget:

Følg oss på Instagram