Kåre Kråke er ute og flyr
Illustrasjon av steiner

Lær mer om naturen vår:

Temaer

Småkryp

Fugler

Trær

Vann

Spor og sportegn

Planter

Kåre Kråke sier hallo

Hva er Naturoppdraget?

I Naturoppdraget går barn og voksne fra barnehagen ut i nærnaturen og utfører oppdrag fra Kåre Kråke. Etterpå leverer dere inn en kort rapport til Kåre digitalt. 4800 barn og voksne er med!

Påmeldingsfristen for Naturoppdraget 2023 – 24 er nå gått ut. Men det blir en ny runde fra barnehageåret 2024-25. Det vil bli sendt ut en invitasjon til å delta på e-post til alle landets barnehager i juni 2024.

Uansett står du fritt til å benytte oppdragene og aktivitetene på denne nettsiden.

Kåre Kråke står under ett tre

Se også vårt årsoppdrag!

Bli også med Kåre Kråke på et årsoppdrag gjennom alle fire årstider! Her skal du følge et løvtre i nærheten av barnehagen og forske på hvordan vær og temperatur påvirker treet gjennom året. Når spretter knoppene? Når er bladene fullt utviklet? Og når skifter bladene farge? De eldste barna kan også måle temperatur. 

Følg oss på Instagram du også

Se hva andre har gjort i Naturoppdraget:

Følg oss på Instagram du også

Se hva andre har gjort i Naturoppdraget:

Kåre Kråke ser opp mot himmelen

Vi står bak Naturoppdraget:

Kråkeillustrasjon som kaster sedler rundt og logo for Sparebankstiftelsen

11 millioner til Naturoppdraget!

–For en fantastisk nyhet, roper Kåre Kråke.

I slutten av juni fikk Besøkssentre i Norge 11 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle Naturoppdraget i samarbeid med Naturfagsenteret.

Naturoppdraget skal tilbys barnehager i hele Norge  fra 2024. En rekke naturtemaer skal få oppdrag og aktiviteter.

Kompetansen skal heves hos landets naturveiledere gjennom et etterutdanningstilbud, og barnehageansatte skal få hjelp og støtte til å utvikle sine ferdigheter i å ta med barna ut i naturen.

Målet er at alt pedagogisk materiell skal være tilgjengelig for barnehagene i mange år etter at det treårige prosjektet er avsluttet.